FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
12 013 200 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 063 900 Kč
4
Přijaté transfery
896 100 Kč
3
Kapitálové příjmy
19 200 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
2
Průmyslová a ostatní odvětví
20 609 600 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 360 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 723 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
244 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
62 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
20 609 600 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 360 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 723 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
244 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
62 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 300 Kč