FINANČNÍ UKAZATELE 2020 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
4
Přijaté transfery
15 335 700 Kč
1
Daňové příjmy
11 195 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
4 312 600 Kč
3
Kapitálové příjmy
300 100 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
2
Průmyslová a ostatní odvětví
46 009 800 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 560 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 679 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
309 300 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
62 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
22 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
46 009 800 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 560 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 679 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
309 300 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
62 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
22 000 Kč