FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
11 393 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
4 056 800 Kč
4
Přijaté transfery
194 700 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
11 328 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 705 600 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 914 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
247 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
62 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
22 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
11 328 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 705 600 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 914 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
247 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
62 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
22 000 Kč