FINANČNÍ UKAZATELE 2022 (k 31.07.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2022
1
Daňové příjmy
12 497 400 Kč
2
Nedaňové příjmy
4 160 600 Kč
4
Přijaté transfery
224 100 Kč
3
Kapitálové příjmy
15 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2022
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 996 700 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
4 708 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 482 400 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
385 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
90 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
35 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 996 700 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
4 708 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 482 400 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
385 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
90 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
35 000 Kč